Tipy pre začiatok podnikania

Minimalizácia podnikateľských rizík - Financie pod kontrolou - Ako začať s podnikaním

<br>Podnikaj bez rizika

Podnikaj bez rizika

Ak už naozaj chceš začať podnikať, začni bez veľkého rizika. Ním môžu byť napr. veľké vstupné investície. Začni preto radšej podnikať bez investícií.

<br>Kontrola financií

Kontrola financií

Porozumej financiám v súkromí. V podnikaní to bude totiž dosť podobné. Nauč sa finančnej gramotnosti, ktorú učí aj Robert Kiyosaki.


<br>Začni podnikať

Začni podnikať

Začínaš podnikať: urob si podnikateľský zámer a plány. Potom si založ firmu. Nakoniec začni podnikať, venuj sa networkingu a marketingu.